QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE

Denumire

 

În tot ceea ce a făcut, Maestrul PHAM XUAN TONG a rămas fidel tradiţiilor ţării sale natale şi a culturii strămoşilor.

Denumirea acestei metode a fost aleasă din 2 motive:

- omagierea Maestrului CHAU QUAN KY, menţionându-l fonetic în denumirea stilului nou creat

- punerea în valoare a două elemente fundamentale oricărei Arte Marţiale: KHI (energia) şi DAO (calea)

Din această dublă preocupare s-a născut denumirea de QUAN KHI DAO (calea energiilor vitale), care, pentru uşurinţa pronunţiei, a devenit QWAN KI DO.

 

QUÁN = întregul (căutarea unui echilibru corporal, conştientizarea spaţiului, stăpânirea mişcărilor, armonia gesturilor)

 

KHĺ = energia (concentrarea şi controlul fluxurilor energetice complementare YIN-YANG)

 

 

ĐẠO = calea (drumul spe stăpânirea corpului, ce porneşte din plan fizic şi duce la echilibrul mentalului).

 

... O CALE A VIEŢII.