QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE

EXAMENELE DE ARBITRI

 
În funcție de nivelul Competiției (Națională sau Internațională), arbitrul poate fi:
- Arbitru Național
- Arbitru Internațional
 
Pentru Competițiile Locale vor fi folosiți Arbitri Naționali.
  
În funcție de tipul de probă din cadrul competiției, arbitrul poate fi:
- Arbitru de Thao Quyen (doar pentru probele tehnice)
- Arbitru de Song Dau (doar pentru probele de luptă)
  
În funcție de tipul Competiției (de Qwan Ki Do sau de Co Vo Dao – arme tradiționale), arbitrul poate fi:
- Arbitru de Qwan Ki Do
- Arbitru de Co Vo Dao
  
O categorie distinctă o reprezintă: Arbitru de Dau Vo Dai (doar pentru probele de luptă liberă).
   

ARBITRUL NAȚIONAL
 
Arbitru Național Thao Quyen Qwan Ki Do
Co Vo Dao
Song Dau Qwan Ki Do
Co Vo Dao
Dau Vo Dai
   
Examenul pentru obținerea funcției de ARBITRU NAȚIONAL are loc o singură dată pe an.
 
Examenul este compus din 2 probe:
 
Proba scrisă:
- va fi susţinută în cadrul Examenului Național – sesiunea de iarnă.
- sugerăm ca manual de pregătire - Caietul de Arbitraj editat de Organizaţia Naţională de QWAN KI DO
 
Proba practică:
- va fi susţinută în cadrul Stagiului Naţional de Arbitraj, ce va fi organizat în același weekend cu Examenul Național
- în funcție de tipul examenului susținut, proba practică va fi supravegheată ori de Responsabilul Naţional pentru Arbitraj pentru probele tehnice sau de Responsabilului Naţional pentru Arbitraj pentru probele de luptă .
  
Pentru a putea susţine Examen de Arbitru, un practicant trebuie să respecte următoarele condiții:
- să deţină minim gradul Centura Neagră
- să aibă minim 1 prezență la unul din stagiile de arbitraj, în anul premergător susținerii examenului de arbitru
- să prezinte dosarul de înscriere complet
 
Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
- fişa individuală de înscriere la Examenul Național, completată citeţ şi semnată (parafată) de Responsabilul Tehnic de Club în cadrul căruia practicantul este afiliat, însoţită de avizul în scris al ultimului. Absenţa semnăturii Responsabilului Tehnic de Club duce la interdicţia de a participa la respectiva sesiune de examen.
- 2 fotografii tip paşaport (pentru diplomă în cazul promovării examenului)
- paşaportul sportiv de QWAN KI DO, în original
- cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că situația cazierului judiciar nu s-a modificat de la ultimul Examen Național de Grad susținut de practicant.
   

ARBITRUL INTERNAȚIONAL
  
Arbitru Internațional Thao Quyen- pentru probele tehnice - Qwan Ki Do
Co Vo Dao
Song Dau- pentru probele de luptă - Qwan Ki Do
Co Vo Dao
Dau Vo Dai- pentru probele de luptă liberă -
   
Arbitrul Internațional Thao Quyen:

Arbitrul Internațional Thao Quyen trebuie să aibă funcția de Arbitru Național Thao Quyen.
 
Pentru fiecare competiție internațională în parte, Responsabilul Naţional de Arbitraj Thao Quyen stabilește componența Corpului de Arbitri Internaționali Thao Quyen, cu care România va participa la acea competiție.
 
Apoi, acest Corp de Arbitri Internaționali Thao Quyen este trimis spre aprobare către Responsabilul Internaţional de Arbitraj Thao Quyen din cadrul Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do.
  
Arbitrul Internațional Song Dau
 
Arbitrul Internațional Song Dau trebuie să aibă funcția de Arbitru Național Song Dau – central.
 
Pentru fiecare competiție internațională în parte, Responsabilul Naţional de Arbitraj Song Dau stabilește componența Corpului de Arbitri Internaționali Song Dau, cu care România va participa la acea competiție.
 
Apoi, acest Corp de Arbitri Internaționali Song Dau este trimis spre aprobare către Responsabilul Internaţional de Arbitraj Song Dau din cadrul Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do.
 
sa1