QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE


 EXAMENELE DE INSTRUCTOR
 
Pentru a putea susține Examen pentru obținerea funcției de Instructor, un practicant trebuie să respecte următoarele condiții:
- să aibă minim 18 ani
- să deţină minim gradul 4 CÂP albastru
- să aibă minim 2 prezențe la stagiile pentru instructori, în anul premergător susținerii examenului de instructor
- să prezinte dosarul de înscriere complet
 
Examenul pentru obținerea funcției de instructor are loc de două ori pe an.

Examenul este compus din 2 probe:

Proba scrisă:
- va fi susținută în cadrul Examenului Național de Grad – sesiunea de iarnă sau sesiunea de vară.
- sugerăm ca manual de pregătire Caietul de Instructor editat de Organizaţia Naţională de QWAN KI DO.
- notarea pentru lucrarea scrisă va fi făcută de unul dintre membrii Comisiei Naționale pentru Formarea Instructorilor şi vizată de Directorul Tehnic Național.
 
Proba practică:
- va fi susţinută la clubul din care face parte respectivul practicant, sub supravegherea Responsabilului Tehnic al Clubului.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
- fişa individuală de înscriere la Examenul Național, completată citeţ şi semnată de practicant. Responsabilul Tehnic al Clubului în cadrul căruia practicantul este legitimat, va aviza înscrierea la examen cu semnatură și parafă în spațiul special destinat în partea de jos a cererii.
- 2 fotografii tip paşaport (pentru diplomă în cazul promovării examenului)
- paşaportul sportiv de QWAN KI DO, în original
- cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că situația cazierului judiciar nu s-a modificat de la ultimul Examen Național de Grad susținut de practicant

 Practicantul ce deţine gradul 4 CÂP albastru și a obținut funcția de Instructor va purta o eșarfă de culoare albastră.

 centura albastra

Eșarfa are următoarele dimensiuni: 3 metri lungime şi 15 cm lăţime. Totuși, lungimea eșarfei poate fi ajustată în funcție de talia practicantului.

Băieţii îşi leagă eșarfa în partea stângă, iar fetele în partea dreaptă.