QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE

 

JURĂMÂNTUL DE ONOARE 

 

 Dsigla frqkd-micain cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Jurămintele de Onoare, potrivit specificului fiecărei organizaţii, reprezintă privilegii pentru membrii organizaţiilor respective. De aceea, de fiecare dată când se schimbă conducerea unei ţări, când apare o succesiune religioasă, proclamarea de rezultate ale unor mari instituţii, academii militare sau medicale, Jurămintele de Onoare sunt omniprezente pentru a reaminti tuturor mandatarilor drepturile şi îndatoririle ce trebuie să fie respectate.

Centura Neagră reprezintă în disciplina noastră un început al unui bun nivel de cunoaştere tehnică a Artelor Marţiale. Aceste cunoştinţe nu pot fi utilizate în circumstanţe ce pot denatura Principiile Fundamentale ale QWAN KI Do-ului. Prudenţa şi spiritul cavaleresc amintesc că, plecând de la acest nivel, drepturile şi îndatoririle vis-a-vis de cunoştinţele dobândite, servesc spre a perpetua tradiţia culturală a Nobilei Noastre Arte: QWAN KI DO.

Începând cu examenul de Centura Neagră, practicantul trebuie să rostească un jurământ pentru a păstra caracterul tradiţional şi autenticitatea metodei QWAN KI DO – QUAN KHI DAO.


Eu, ........................................................................................ mă angajez să respect jurământul pe care îl pronunţ public:

 

- Mă angajez să nu utilizez niciodată metoda QWAN KI DO – QUAN KHI DAO pentru un scop nelegitim

- Mă angajez să respect tradiţia, cele 10 Principii Fundamentale, regulamentele, programul, conducătorii şi MAESTRUL FONDATOR al metodei QWAN KI DO – QUAN KHI DAO

- Mă angajez să cultiv noţiunile de respect, valoare şi recunoştinţă

- Mă angajez să onorez spiritul cavaleresc şi să resping spiritul dăunător de sciziune şi disidenţă

- Mă angajez să cultiv voinţa, încrederea în sine şi onestitatea.

- În cazul nerespectării unuia dintre aceste articole, mă angajez să părăsesc metoda QWAN KI DO – QUAN KHI DAO şi să renunţ la titlurile şi gradele ce mi-au fost atribuite.